ሜይ 2018 QuickNotes ቁ. 2

QuickNotes 5/17/2018 http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes-home/amharic/ እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቻን! ከሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የሚተላለፈውን ትምህርት ነክ ዘገባዎችን እንደሚከተለው ይዘን ቀርበናል። የሄሮይን እና ኦፒዮድ ሠለባ የሆኑ ወጣቶችን ለመታደግና ሙሉ … Continue reading